Grön energi ur det blå

seabased_kraftpark_1 webb

Sveriges första stora vågkraftspark kan bli världens största vågkraftsanläggning.

I mars ansluts den första megawatten till Sveriges första stora vågkraftspark. Då har också Fortum avtalsenligt övertagit anläggningen.

Sammanlagt blir det mer än 300 aggregat och totalt 10 MW i Sotenäsparken, cirka 130 kilometer norr om Göteborg. Målet är att vinna energi ur oregelbundna, svaga havsströmmar, jämfört med Atlantkusten i Kontinentaleuropa.

Precis i dessa trakter planerar konsortiet Offshore Väst ett havsbaserat testområde för marin energiteknik: vågkraft, flytande vindkraft samt produktion av bioenergi från ascidia, det vill säga sjöpungar som minskar övergödningen genom att äta växtplankton.

Deltagarna är 48 till antalet: företag, universitet och institut.

I Europa finns cirka 120 vågenergiföretag med många olika tekniska lösningar för att utvinna elkraft från de långsamma vågrörelserna. I Sverige avknoppades Seabased från Uppsala universitet år 2001. Parken ligger utanför de kända fiskesamhällena Smögen och Kungshamn i Bohuslän, norr om Göteborg.

Under våren väntas de 34 första aggregaten börja leverera elkraft via den 9,5 kilometer långa kabeln till land. Myndigheterna har gett tillstånd för ett 0,8 kvadratkilometer stort vattenområde som ligger 9,5 kilometer väster om Smögen.

Första etappen med en effekt på totalt en megawatt (MW) väntas ge 2,5 gigawattimmar (GWh) el om året, motsvarande 100 eluppvärmda villors genomsnittliga årsförbrukning.

Planeringen gällde från början totalt 420 aggregat på bottnen, förbundna med stålvajrar upp till de flytande bojarna, cirka 10 meter höga. Men med förbättrad kapacitet har man nu kommit fram till att det behövs 340 aggregat för att nå 10 MW effekt som ger totalt 25 GWh.

Projektledningen räknar med åtminstone 20 års driftstid: trots hårt slitage klarar komponenterna minst 25 år i vattnet. Fram emot år 2017 ska projektet ha utvecklats så att vågkraftsparker kan byggas utan subventioner.

Generator och boj. Bojen på ytan absorberar vågornas rörelsekraft och förmedlar energin vidare till omvandlaren som ligger skyddad djupt nere i vattnet.

Generator och boj. Bojen på ytan absorberar vågornas rörelsekraft och förmedlar energin vidare till omvandlaren som ligger skyddad djupt nere i vattnet.

Seabased bygger anläggningen på verkstaden i Lysekil med 44 anställda. Bolaget grundades av Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. Han är fortfarande huvudägare, och 340 personer har köpt in sig i bolaget, däribland flera ABB-anställda som tror på tekniken.

När anläggningen är klar överlämnas den till Fortum som blir helägare och driver den vidare. Seabased fick statligt bidrag på cirka 12 miljoner euro för att utveckla anläggningen, Fortum bidrar med cirka 10 miljoner. Men byråkratin sätter käppar i hjulen.

Läs hela artikeln i pappersversionen av Forum!

Henric Borgström text

Seabased bilder