Finlands förkämpe i Asien

Oberoende. Innovationskonsuln Sari Arho Havrén har en två decennier lång erfarenhet av det kinesiska näringslivet. Byggnaden i bakgrunden inhyser Hongkongs högsta domstol som till skillnad från motsvarigheten i Peking är obunden och väl ansedd.

I Asien förknippas Finland med högklassig utbildning och innovationer, säger Sari Arho Havrén som från sin bas i Hongkong parar ihop asiatiska branscher med finländskt kunnande.

Sari Arho Havrén visar mig sitt engelska visitkort och pekar på sin titel. Consul (Innovation) står det, det vill säga officiell representant inom området innovationer.

”Finland är ett av de få länderna där det finns ett sådant yrke. Det förstärker asiaternas intryck av att Finland är ett föregångsland som har mycket att erbjuda”, förklarar hon.

Det är inte heller vanligt att små länder såsom Finland har tillgång till experter som på ort och ställe analyserar näringslivet och dess framtid. Arho Havrén arbetar för Inno­vationsfinansieringsverket Tekes, och hon hör också till nätverket Team Finland som hjälper finska företag att klara sig utomlands.

Arho Havrén stationerades först i Kinas kommersiella huvudstad Shanghai där hon verkade i tre år. År 2015 flyttades hon sedan till det autonoma Hongkong.

”Det är på många sätt lättare att sköta arbetet här i Hongkong än i Kina. De främsta fördelarna är att internet inte censureras och att webben också är betydligt snabbare än i Kina”, berättar hon på sitt kontor som ligger vägg i vägg med Finlands generalkonsulat i Hongkongs finanscentrum.

Farliga spänningar. Förutom Kina hör hela Sydostasien och Indien till Arho Havréns ansvarsområde. Hennes kollega Teppo Turkki är stationerad i Tokyo, varifrån han bevakar Japan, Sydkorea och Taiwan.

Arho Havrén och Turkki är i kontakt med varandra så gott som dagligen. Nya trender i till exempel Kina kan ha en stor inverkan på det framtida händelseförloppet i det övriga Östasien, så det är viktigt att de håller varandra à jour med utvecklingen inom respektive ansvarsområden.

”Vi reder ut hurudana möjligheter eventuella förändringar i nuläget kan erbjuda finska företag. Samtidigt varnar vi för de risker som förändringarna kan ge upphov till”, säger Arho Havrén.

Också strategiska hänsyn tas i beaktande. Som exempel nämner Arho Havrén de allt mer påtagliga spänningarna som har uppstått när Kina under de senaste åren har befäst flera omstridda atoller i Sydkinesiska havet.

Filippinerna, Malaysia, Taiwan, Vietnam och Brunei gör anspråk på en del av atollerna som går under namnet Spratlyöarna. Kina hävdar för sin del att så gott som hela Sydkinesiska havet är kinesiskt territorium, och kineserna har förargat också USA genom att inta en allt mer kraftfull linje i tvisten.

”Hongkongbor har berättat för mig att de har utarbetat evakueringsplaner för personalen i fabriker i södra Kina. De är oroliga för att spänningarna utmynnar i väpnade sammandrabbningar som sannolikt skulle sätta punkt för deras verksamhet i Kina”, kommenterar Arho Havrén.

Ekonomiska frågetecken. Arho Havrén påpekar att också Kinas ekonomi i allt högre grad anses vara en riskfaktor. Både statens och företagens skulder har skjutit i höjden, och många ekonomer säger att skuldsättningen snart når ohållbara nivåer.

Det varnas också för att det har uppstått en rekordartad bubbla inom fastighetsbranschen. Ifall den spricker uppstår det ofrånkomligen en bankkris med oanade följder.

”Ända sedan mitten av 1990-talet har det funnits ekonomer som har förutspått att Kinas ekonomi snart kollapsar. Så länge som det var frågan om bara ett fåtal personer kunde man ta förutsägelserna med en nypa salt men nu börjar faktiskt fler och fler experter vara oroade”, konstaterar Arho Havrén.

Hon betonar att finländarna har all orsak att noga följa med den ekonomiska utvecklingen i Kina. I förhållande till invånarantalet har Finland gjort större investeringar i Kina än något annat EU-land, så finländarna har mycket att förlora om den kinesiska ekonomin verkligen rasar.

Björn Ådahl  text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!