Få unga teknologiföretag växer snabbt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I diskussionerna om varifrån Finlands framtida tillväxt ska komma sätts hoppet ofta till unga nystartade teknologiföretag. Men kanske är det bäst att inte ha alltför höga förväntningar. Väldigt få unga teknologiföretag uppvisar nämligen en hög årlig tillväxt.

Det här framgår av ekonomie magister Heikki Rannikkos (bilden) doktors­avhandling.

”I vårt undersökningsmaterial var bara 4–5 procent av företagen så kallade gasellföretag”, säger Rannikko.

Med ett gasellföretag avses ett företag vars omsättning tre år i rad växt med över 30 procent per år.

Rannikkos forskning bekräftar motsvarande studier som gjorts tidigare.

”Till skillnad från äldre och större företag är det typiskt för ett ungt företag att utvecklas oregelbundet. Och många företag förblir små. Någon klar koppling mellan ett företags startår och tillväxt kan man inte hitta.”

Rannikko tycker ändå att samhället ska fortsätta att satsa på unga teknologiföretag, bara man kommer i håg att tillväxt och framgång inte är lät­tare i den sektorn än i annan företagsverksamhet.

Av Rannikkos forskningsresultat kan man också dra slutsatsen att “nördarna” i unga teknologiföretag är mer intresserade av sin teknik än av affärsverksamhet.

“Det här är inte nödvändigtvis dåligt. Det är många gånger just i sådana sammanhang de verkligt omvälvande innovationerna uppstår, när man helhjärtat kan ägna sig åt att utveckla sin teknik, utan att vara kopplad till en kund, som fallet ofta är i stora företag. Det här är något av en paradox eftersom också affärsverksamheten är viktig.”

Rannikko tolkar det så att det finns två sorters företag: dels de som beskrivits ovan, och dels sådana som jobbar med befintliga lösningar och för ut dem på marknaden med hjälp av sitt företagarkunnande och sin businessanda.

Ranniko har bedrivit sin forskning inom ramen för ett uppföljningsprojekt kring småföretags tillväxt som utförts vid Hanken på uppdrag av Tekes.

Patrik Harald, text