En svensk tiger

Läs gärna Per Gudmundson ledare i SvD idag 9 jan om hur andra världskrigets svenska slogan blev den nya överhetens motto 2005 och 2007 då den ville kväsa danska och svenska satiriker. Och betrakta den lysande illustrationen av Joanna Andreasson om de blågula händerna som täpper till våra sinnen.

Publicistklubbens dåvarande ordförande, den i radion så färsiga kulturjournalisten Ulrika Knutson, skrev 2007 att ”världens kämpar för Yttrandefriheten kan ägna krafterna åt värdigare uppgifter” än att försvara satiren med rondellhundarna. Så brukar inte sanna publicister argumentera.

Gudmundsons näst sista stycke i ledaren är en god sammanfattning efter alla citat av maktmuffarna om att det bör vara någon gräns för yttrandefriheten i satirer om politik och religion:

”För att vara en påstådd moralisk stormakt agerar Sverige ofta undfallande gentemot förtrycket.”