De tror på nätverkets möjligheter

Ett bra nätverk är a och o i arbetslivet. I takt med att fler kvinnor avancerar inom näringslivet skapar de sina egna nätverk, som motvikt till herrklubbar och jaktlag. Diamanten, Kristallen och Tiistaiklubi är exempel på nätverk för kvinnor.

Linda Tverin sitter i styrelsen för Tiistaiklubi, och har varit med sedan början 2010. Då var de några vänner som undrade var de skulle hitta ett lämpligt nätverk.

”Vi funderade på vad som kunde vara vårt forum, och Facebook var det lättaste alternativet, säger Tverin.

En vanlig måndag i Tiistaiklubis Facebookgrupp: en medlem lägger upp ett tips om en ledig arbetsplats. En annan medlem lägger upp en fråga, hon letar efter marknadsföringstips. Hon får många svar, och en lunch planeras om ämnet under de följande dagarna. Samtidigt ramlar anmälningarna in till klubbens följande träff. Det händer mycket bara i Facebookgruppen, som i dag har mer än 500 medlemmar.

Linda Tverin har ett nytt jobb som försäljningschef på språkresebyrån EF. Som en sann tisdagsklubbare använde hon förstås klubbens Facebookgrupp för att finna sig tillrätta med nya arbetsuppgifter.

I höstas registrerades Tiistaiklubi som en officiell förening, nu kan de samla in medlemsavgifter och lättare ordna program. I år har de startat upp en grupp på Linked In, som bara är öppen för betalande medlemmar i föreningen. Tips om arbetsplatser och möjligheten att anmäla sig till träffar dyker först upp på Linked­ In, allt för att locka dem som är i Facebookgruppen med i föreningen. Eva Anttila som är ordförande jobbar med digital marknadsföring på Aurinkomatkat.

Tiistaiklubi är en politiskt obunden förening, de har ingen annan agenda än att skapa ett forum där likasinnade kan träffas. Tanken är att stödja varandra, samtidigt som man knyter nyttiga affärskontakter. Gruppen på Facebook är sluten, så bara medlemmarna i gruppen kan läsa diskussionerna som förs där.

Tiistaiklubi är ett nätverk för kvinnor som jobbar med försäljning, marknadsföring och kommunikation. Men det är högt i tak, styrelsen vill helst att så många som möjligt ska känna sig välkomna.

”Vi riktar oss till kvinnor och hjälper på det sättet varandra. Männen har sedan sina egna, officiella och inofficiella nätverk som till exempel Börsklubben. Om någon man skulle vilja komma på en av våra träffar, så varför inte, vi tar det från fall till fall. Hittills har ingen varit intresserad”, säger Eva Anttila.

Hon vill väldigt gärna bryta fördomar om att kvinnor inte kan hjälpa varandra i karriären. Det gäller alla gamla klyschor om att kvinnor är varandras värsta fiender.

”Här är en grupp kvinnor som osjälviskt hjälper varandra och sig själv genom att nätverka. Du förlorar inte på att tipsa andra om lediga jobb eller berätta vad du kan”, säger Anttila.

Nätverk råder bot på ensamhet och ger framgång

Ju högre upp man klättrar på karriärstegen, desto ensammare blir man. För kvinnor kommer ensamheten tidigare än för män, säger Carola Teir-Lehtinen, en av de två grundarna till nätverket Diamanten.

Teir-Lehtinen hade länge funderat på att grunda ett nätverk med fokus på kvinnligt ledarskap och mentorverksamhet. Hon hade föreslagit ett mentorprogram inom sitt företag, men inte fått gehör eftersom det ansågs ojämställt med ett nätverk som enbart riktade sig till kvinnor.

”Själv skulle jag ha varit överlycklig om jag haft en mentor i början av min karriär. I företagssammanhang var jag nästan alltid den enda kvinnan”, säger Teir-Lehtinen.

Våren 2006 var Teir-Lehtinen inbjuden till samma tillställning som Gunvor Kronman. I kaffekön råkade Teir-Lehtinen nämna nätverket hon drömde om. Det visade sig att Kronman hade gått i likadana tankar och sedan tog det inte länge innan de tillsammans beslutat sig för att grunda nätverket Diamanten.

Det första Teir-Lehtinen och Kronman gjorde var att lista fyrtiofem personer som kunde tänkas vara intresserade av ett kvinnligt ledarskapsnätverk.

De gjorde också en lång lista på kvinnor som de själva gärna ville ha som föreläsare under framtida nätverksträffar.

Sirkka Hämäläinen var den allra första talaren på Diamantens nätverksträff. Det var hösten 2006, mindre än ett halvår efter att Teir-Lehtinen och Kronman träffats i kaffekön. Diamanten har sedan Hämäläinens föreläsning regelbundet ordnat nätverksträffar fyra till fem gånger om året och blivit en registrerad förening med dryga 60 medlemmar. Föreningen har också fått en underförning, juniornätverket Kristallen med cirka 40 medlemmar.

Inom ett år efter att Diamanten hållit sin första föreläsningsträff startade mentorprogrammet. Samtliga medlemmar av Diamanten ombads att föreslå några unga kvinnor i ledarskapspositioner. Dessa kvinnor skulle bli Diamantens första talenter.

Det första året inbjöds tio kvinnor att bli talenter för mentorerna i Diamanten. Christina Dahlblom var en av dem.

”Jag tackade omedelbart ja och var mycket nöjd med året som talent. I själva verket var det så inspirerande att det ledde till att jag, tillsammans med de andra talenterna, grundade nätverket Kristallen”, berättar Dahlbom.

Dahlblom är övertygad om att kvinnliga nätverk och mentorprogram behövs. Hon säger att man som kvinnlig chef ofta blir extra försiktig med att prata om känslor och tankar som kan uppfattas som typiskt kvinnliga. Då kan det vara befriande att vara en del av ett nätverk med folk i samma position som man själv.

”Det kan handla om småsaker som att uttrycka osäkerhet eller prata om besvärliga situationer i arbetslivet. Som kvinna kan man lätt uppfattas som lite känsligare, utan att ens behöva öppna munnen. Samtidigt tror jag att man som kvinna och chef ofta upplevs som besvärligare än manliga ledare. För att bli sedd och hörd måste ofta man vara högljudd”, säger Dahlblom.

”Rent generellt tror jag att männen målar med en bredare pensel, medan vi kvinnor har en tendens att fastna på detaljer. På gott och ont”, tillägger Teir-Lehtinen.

Läs hela artikelpaketet i papperstidningen.

Texter: Helena von Alfthan, Jeanette Öhman
Foto: Karl Vilhjálmsson