Bekännelser från finansbranschen

FullSizeRender

Henric Borgström tv, Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson i mitten, ordföranden bankmannen John Abrahamson th.

Finansbranschen har vuxit sig alldeles för stor runt om i världen, men dess betydelse kommer rimligen att minska relativt sett. Det tror John Abrahamson, tidigare chef för Enskilda Securities, Corporate Finance (stora företagsköp) inom banken SEB, numera senior rådgivare där.  Han är samtidigt styrelseordförande på Ekonomihögskolan i Lund och hoppas att allt fler ekonomer framöver söker sig till andra delar av tjänstesektorn samt industrin.

Detta sade han när jag intervjuade honom och rektorn Fredrik Andersson inför ett hundratal medlemmar i Ekonomforum i Malmö (tidigare företags- och nationalekonomiska föreningarna). Abrahamson gick delvis med på min provokation om att finansbranschen ”på några årtionden förvandlats från ett smörjmedel för näringslivet så att det fungerar bättre till att alltmer ha blivit grus i maskineriet” i meningen att alltmer pengar försvinner på vägen till allt högre löner och andra onödiga kostnader.

Rektorn Fredrik Andersson bekräftade att finansbranschens kraftiga expansion inom ekonomutbildningen i hög grad är efterfrågestyrd. Han var framför allt nöjd med att utbildningen i Lund nu hamnat på 38:e plats i den världsranking som Financial Times årligen  genomför.