(41) Usel journalistik om klimatdebatten

Jämför på söndagens kultursidor i DN och SvD hur boken ”Upphettning. Demokrati i klimatkrisens tid” behandlas. DN:s kulturchef Björn Wiman sväljer med hull och hår okunniga påståenden. Biologen och författaren Fredrik Sjöberg sänker istället trovärdigheten hos bokens tre författare, en doktor i sociologi och två ”forskare” vid Chalmers tekniska högskola . Detta genom att citera deras påstående ”Sedan den industriella revolutionen har 83 procent av alla vilda djur försvunnit och mer än hälften av dem har utrotats under det senaste halvseklet.” Denna universitetsprodukt skiljer alltså inte på antalet djur och antalet djurarter, något som grundskoleelever i allmänhet har koll på när de får det förklarat. Kulturchefen Wiman utpekar samtidigt komiskt nog ensidigt högerpopulismen för att den ifrågasätter vetenskap och faktabaserad kunskap. Själv är jag betydligt mer intresserad av vad som sker i verkliga livet än tuggande om olika slags populister. Efter att ha rest runt i en rad länder med vänsterregimer under efterkrigstiden, Venezuela, Kuba, Kina, Östtyskland och andra närliggande av sovjetkommunismen förtryckta länder har jag med egna ögon upplevt häpnadsväckande slöseri med naturens resurser, läckande vatten- och oljeledningar, hål i väggar och tak, bilar som drar uppemot 3 liter milen jämfört med de bästa i USA som nu är på väg ned mot 0,3 liter, etc, etc. När DN:s kulturchef delar in miljöpolitik som den yttrar sig i konkreta åtgärder på en vänster- och högerskala vilseleder han läsarna. För övrigt är jag kritisk mot båda kulturskribenterna för att de två gånger vardera förorenar svenska språket med ordet sk-t. Med den skillnaden att på DN:s kultursida anses ordet så viktigt att det lyfts upp med stora bokstäver i rubriken.

Jämför på söndagens kultursidor i DN och SvD hur boken ”Upphettning. Demokrati i klimatkrisens tid” behandlas.

DN:s kulturchef Björn Wiman sväljer med hull och hår okunniga påståenden.

Biologen och författaren Fredrik Sjöberg sänker istället trovärdigheten hos bokens tre författare, en doktor i sociologi och två ”forskare” vid Chalmers tekniska högskola .

Detta genom att citera deras påstående ”Sedan den industriella revolutionen har 83 procent av alla vilda djur försvunnit och mer än hälften av dem har utrotats under det senaste halvseklet.”

Denna universitetsprodukt skiljer alltså inte på antalet djur och antalet djurarter, något som grundskoleelever i allmänhet har koll på när de får det förklarat.

Kulturchefen Wiman utpekar samtidigt komiskt nog ensidigt högerpopulismen för att den ifrågasätter vetenskap och faktabaserad kunskap.

Själv är jag betydligt mer intresserad av vad som sker i verkliga livet än tuggande om olika slags populister.

Efter att ha rest runt i en rad länder med vänsterregimer under efterkrigstiden, Venezuela, Kuba, Kina, Östtyskland och andra närliggande av sovjetkommunismen förtryckta länder har jag med egna ögon upplevt häpnadsväckande slöseri med naturens resurser, läckande vatten- och oljeledningar, hål i väggar och tak, bilar som drar uppemot 3 liter milen jämfört med de bästa i USA som nu är på väg ned mot 0,3 liter, etc, etc.

När DN:s kulturchef delar in miljöpolitik som den yttrar sig i konkreta åtgärder på en vänster- och högerskala vilseleder han läsarna.

För övrigt är jag kritisk mot båda kulturskribenterna för att de två gånger vardera förorenar svenska språket med ordet sk-t. Med den skillnaden att på DN:s kultursida anses ordet så viktigt att det lyfts upp med stora bokstäver i rubriken.